دامین چیست ؟

دامین چیست ؟

دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و از یک یا چند قسمت تشکیل شده است که با نقطه (دات) از هم جدا شده‌اند. قسمت اول ماهیت آدرس ‘www’ قسمت دوم نام دامنه (Domain Name) ، به قسمت سوم پسوند دامنه می گویند.
تجارت‌ الكترونيك‌ چيست؟

تجارت‌ الكترونيك‌ چيست؟

تجارت‌ الكترونيك‌ چيست؟ تعاريف‌ تجارت‌ الكترونيك‌ چارچوب‌ نظري‌ امور تجاري‌ درون‌ سازمانها فناوريهاي‌ پشتيباني‌كننده‌ فناوريهاي‌ مخابراتي‌ و ارتباطي‌ پيدايش‌ و پيشرفت‌ اينترنت‌
تفاوت بین سایت و پورتال چیست؟

تفاوت بین سایت و پورتال چیست؟

در طراحی سایت و طراحی پرتال تفاوت های بنیانی میان وب سایت و پرتال وجود دارد. مهمترین موارد این تفاوت ها در زیر به صورت خلاصه بیان شده است