درباره ما


پردازش هوشمند البرز:

گروه پردازش هوشمند البرز در سال 1386 با رویکرد توسعه علوم انفورماتیک و به جهت انجام تحقیقات علمی و هدفمند نمودن فعالیت های عرضه انفورماتیک با کسب مجوزهای لازم در قالب یک سازمان مردم نهاد و با محوریت علمی و پژوهشی فعالیت خود را آغاز نمود. این سازمان در مدت فعالیت خود موفق شد با استفاده مناسب از سرمایه های اجتماعی، مجموعه توانمندی از متخصصین و نخبگان صنعت فناوری اطلاعات را در کنار یکدیگر جمع آوری نماید. با توجه به قابلیت ها و عزم راسخ اعضای این گروه برای به تعالی رسیدن میهن سرافرازمان توانستند توانایی های شایسته خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به حد کمال به منصه ظهور برسانند. آن گروه به جهت کاربردی تر شدن اهداف و ایفای نقش هر چه بیشتر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، در سال 1388 شرکت پردازش هوشمند البرز را به جهت اجرای پروژه های حرفه ای فناوری اطلاعات تاسیس نمود.
شرکت پردازش هوشمند البرز، شرکای استراتژیک خود را، شامل مشتریان، جامعه، تامین کنندگان کلیدی، نهاد های آموزشی و سازمانهای غیر دولتی، بر اساس نیاز های استراتژیک سازمان، قوت ها و قابلیت های مکمل، شناسایی کرده و جهت دستیابی به موفقیت پایدار و دو جانبه، روابطی مبتنی بر گشودگی، احترام متقابل و اعتماد را جستجو، ایجاد و حفظ می کنند.
همچنین مدیران این شرکت می کوشند نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت ذی نفعان یا فراتر از نیازهای آنان را شناسایی، درک و برآورده سازند و براساس آنها استراتژی ها و خط مشی های پشتیبان را تعیین و جاری سازند. در همین راستا مشارکت فعال مشتریان را برای توسعه محصولات، خدمات و تجربه های جدید و نوآورانه جلب می کنند و با بکارگیری ساز و کارهایی برای افزایش تجربه مشتریان و پایش آن، برقراری گفتمانی مبتنی بر گشودگی، شفافیت و پاسخگویی سریع و اثر بخش به هر گونه بازخورد، مقایسه و الگوبرداری از تجربه های موفق، تلاش می کنند تا برای مشتریان نوآوری کرده و ارزش بیافرینند، پردازش هوشمند البرز پیوسته کوشیده است تا به عنوان یکی از سازمان های خوش نام ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات خدمات و تعهدات خود را به نحو احسن به مشتریان خود ارائه نماید.