چرا پردازش هوشمند البرز ؟


سیستم پیاده سازی و مهندسی تولید نرم افزار در شرکت پردازش هوشمند  این مجموعه را از رقبا متمایز می کند ...

مراحل طراحی نرم افزار در شرکت پردازش هوشمند البرز:
 1. شناخت كسب و كار: در این فاز مصاحبه و دریافت اطلاعات از مشتری دریافت می گردد همچنین ارائه پروپوزال در صورت تمایل مشتری منوط به ارائه RFP (Request for Proposal) می باشد.
  درصورتی که پروژه نیاز به کارشناس و یا مشاور داشته باشد استخدام مشاور در این بخش صورت خواهد گرفت .
   
 2. امكان سنجي: در اين مرحله بايد پیش بینی شود که بنا بر امکانات بالقوه، بالفعل و سیاست کاری شرکت و همچنین بودجه مشتری آیا امکان انجام پروژه وجود دارد یا خیر...
  در این فاز هزینه اولیه به مشتری ارائه می گردد.
   
 3. مهندسي نيازها: خواسته های مشتری به طور كامل مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن بخش اعظمی از سناریوی تولید نرم افزار مدون می گردد. در این بخش مشتری ساختار مدونی را برای پروژه خود دریافت نموده که می تواند آن را مبنای تولید پروژه خود در هر شرکتی قرار دهد.
 1. تحليل و طراحي: پس از تولید گزارش های اولیه و بر اساس سناریوی سیستم ساختار های طراحی شی گرا و نمودار های UML بر اساس نوع متدولوژی و معماری انتخاب شده طراحی می گردند . بانک اطلاعاتی سیستم نیز در این بخش طراحی می گردد.
 1. پياده سازي: پیاده سازی سیستم مشتمل بر طراحی ظاهری، نوشته شدن کد های برنامه در هر لایه و همچنین تولید گزارش ها در این مرحله انجام میگردد در این فاز نرم افزار آماده ورود به بخش تست بوده و قابل استفاده اولیه می باشد.
 1. تست: در این فاز نرم افزار به طور کامل توسط متخصصین شرکت مورد تست قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار های تست بانک اطلاعاتی و آنالیزور سیستم زیر بار قرار گرفته تا اشکالات فنی احتمالی، حجم پردازش و طراحی بانک اطلاعاتی اصلاح گردد.
 1. تحويل نسخه بتا: نسخه اولیه به مشتری تحویل داده شده تا نظرات نهایی و تغییرات احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.
 1. تحويل نسخه نهایی: نرم افزار بنا به نیاز های مشتری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نسخه نهایی تحویل می گردد.
 1. پشتیبانی: بنا به نوع قرارداد و توافق میان کارفرما و پیمانکار عملیات پشتیبانی انجام می گردد.