فضای میزبانی


بله بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله بله
    PHA2 PHA3 PHA4 PHA5 PHA6 PHA7 PHA8 PHA9
امکانات عمومی
                 
میزان فضا   250MB 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 15GB 25GB
انتقال داده در ماه   2.5GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB 150GB 250GB
سيستم عامل   ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012 ویندوز 2012
محل سرور   ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
کنترل پنل   بله بله بله بله بله بله بله بله  
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی   1 1 1 1 2 3 4 5
تعداد دامین های جانشین   نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مدیریت از راه دور IIS   خیر بله بله بله بله بله بله بله  
تعداد کاربر FTP   1 2 5 10 20 20 50 50
امکانات ایمیل
                 
تعداد صندوق پستی   20 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دسترسی به ایمیلها از طریق وب (WebMail)   بله بله بله بله بله بله بله بله  
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل POP3   بله بله بله بله بله بله بله بله  
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل IMAP   بله بله بله بله بله بله بله بله  
امکان Sync با موبایل، اوت لوک و وبمیل   بله بله بله بله بله بله بله بله  
Email Forwarding/Aliasing   بله بله بله بله بله بله بله بله  
پاسخگوی خودکار ایمیل   بله بله بله بله بله بله بله بله  
Catch-All Email   بله بله بله بله بله بله بله بله  
Anti Spam Filters   بله بله بله بله بله بله بله بله  
امکانات برنامه نویسی
                 
ASP   بله بله بله بله بله بله بله بله  
ASP.NET v1.1   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر  
ASP.NET v2   بله بله بله بله بله بله بله بله  
ASP.NET v3.5   بله بله بله بله بله بله بله بله  
ASP.NET v4   بله بله بله بله بله بله بله بله  
PHP 5.3.x   خیر بله بله بله بله بله بله بله  
Perl   بله بله بله بله بله بله بله بله  
Frontpage Extensions   خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر  
Microsoft AJAX   بله بله بله بله بله بله بله بله  
Microsoft MVC   بله بله بله بله بله بله بله بله  
URL Rewrite   خیر بله بله بله بله بله بله بله  
امکانات پایگاه داده
                 
Microsoft Access   بله بله بله بله بله بله بله بله  
MySQL 5   --- 1 2 3 4 5 6 7
MS SQL Server 2008   --- --- 1 2 3 4 5 6
مدیریت پایگاه داده MySQL از طریق PHPMyAdmin   خیر بله بله بله بله بله بله بله  
مدیریت پایگاه داده از راه دور   خیر بله بله بله بله بله بله بله  
امکانات تکمیلی
                 
Custom Error Pages   بله بله بله بله بله بله بله بله  
فولدرهای رمز دار   بله بله بله بله بله بله بله بله  
URL Forwarding   بله بله بله بله بله بله بله بله  
موتور آمار AWStats   بله بله بله بله بله بله بله بله  
Custom Default Documents   بله بله بله بله بله بله بله بله  
ابزار بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO)   خیر بله بله بله بله بله بله بله  
Task Scheduler   بله بله بله بله بله بله بله بله  
مدیریت محدودیت دسترسی به سایت   خیر بله بله بله بله بله بله بله  
قیمت ها ( تومان)
                 
هزینه راه اندازی   رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هزینه سالیانه   149,000 250،000 329،000 430،000 735،000 1،190،000 1،919،000 3،039،000
سرور های شرکت در سایت های دیتا سنتر  شرکت سروش رسانه مستقر در تهران می باشد.